Bouwgrond: wat moet je weten?

Pas op voor onzichtbare overlast.

In Dit Artikel:

Denk je dat je het ideale terrein hebt gevonden om je toekomstige huis te bouwen? Zeker. Maar controleer voor het kopen sommige items beter.

Raadpleeg de PLU voordat u een bouwgrond koopt

Het eerste wat je moet doen, is het PLU (Local Plan of Urbanism) raadplegen door een afspraak te maken met de afdeling stedenbouw van het gemeentehuis, afhankelijk van de grond. Deze PLU geeft de toewijzing aan van de verschillende gebieden van de gemeente (landbouwzone, woongebied, industriezone...) en de te respecteren constructieregels: afstand met de andere constructies, met de begrenzingen van de grond, met de straat, maximale bouwhoogte, gebruiksfactor, etc.

Vraag voordat u een bouwkavel koopt het plancertificaat

Vraag na overleg met de PLU het planningcertificaat van het gemeentehuis. Ofwel: het certificaat van stedelijke planning van eenvoudige informatie: het specificeert de regels van de ruimtelijke ordening van de grond, de administratieve beperkingen van het eigendomsrecht (als de site bijvoorbeeld is geclassificeerd) en het bedrag van de belastbare belastingen. Het operationele certificaat, als het land buiten een onderverdeling valt. Met dit certificaat kunt u een haalbaarheidsverzoek indienen bij de administratie.

Als u een bouwgrond koopt in een onderverdeling...

In een onderverdeling, normaal gesproken, geen onaangename verrassingen: de landgrenzen zijn duidelijk vastgesteld en het land is onderhouden (dat wil zeggen, klaar om verbindingen voor alle netwerken te ontvangen: water, elektriciteit, telefoon, riolering, evacuatie regenwater...). Natuurlijk zal het nodig zijn om de regels van de onderverdeling te respecteren: stijl van het huis, periode van verhuizing... Het is waarschijnlijk dat de verordening strengere bouwregels oplegt dan de stad, zodat de onderverdeling een zekere homogeniteit biedt.

Anticipeer op de kosten van uw bouwkavel

Het land dat je hebt gevonden is fantastisch, met vegetatie en een prachtig uitzicht? Des te beter. Maar pas op, als het bijvoorbeeld hellend is, is het waarschijnlijk de moeite waard om dijken te effenen of te doen. Als het nat is, zal het waarschijnlijk moeten leegmaken. Als de rotsen te talrijk zijn, is het nodig om ze te laten verwijderen, net als voor de bomen. Zoveel extra kosten waarmee rekening moet worden gehouden. Een ander element dat moet worden aangehouden: de toegang tot de grond. Kunnen bouwmachines gemakkelijk toegang krijgen? Informeer ook naar de aard van de grond bij de buren, de afdeling stedenbouw van het gemeentehuis en de locatie van het kantoor van geologisch en mijnonderzoek (brgm.fr). In sommige gebieden kan de ondergrond galerijen hebben. Indien nodig, moet u mogelijk een bodemonderzoek laten uitvoeren om de juiste basis voor uw toekomstige woning te plannen. Controleer ten slotte of het land onderhouden is. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met het stadhuis om de kosten van watertoevoer en riolering, EFRO voor elektriciteit en GRDF voor gas te kennen.

Aandacht voor overlast op de bouwplaats

Onaangename geuren met betrekking tot een boerderij, een spoorbaan die niet zichtbaar is vanaf het terrein, maar die we het lawaai horen, de nabijheid van een rivier die regelmatig overstromingen kent... wees voorzichtig met alles dat overlast kan veroorzaken als je eenmaal bent geregeld in je gloednieuwe huis. Informeer naar het gemeentehuis, de prefectuur en de subprefectuur. Een ander punt om te controleren is het mogelijke bestaan ​​van erfdienstbaarheden van doorgang op de grond.

Video: Notaristip: wanneer is een stuk grond effectief bouwgrond?

Deel Met Je Vrienden:
Bouwgrond: wat moet je weten?
⇡ Boven