Verhuurders: Anah's hulp bij het verbeteren van het huis

De huisvesting moet minstens 15 jaar oud zijn

In Dit Artikel:

De Anah (Nationaal Agentschap voor de Verbetering van de Huisvesting) kan, onder bepaalde voorwaarden, tot meer dan een derde van de hoeveelheid werk subsidiëren voor verhuurders die zich ertoe verbinden de plafondhuur te respecteren. Hoe kom je daar?

Anah verleent maximaal 45% van de werken

In 2011 zal 209 miljoen euro worden besteed aan subsidies voor woningverbetering. De Anah subsidieert tussen 25% en 35% van de hoeveelheid werk, tot een limiet van 80.000 € per eenheid. En in het gedelegeerde gebied van Grenoble Alpes Métropole kan tussen de 35% en 45% worden gesubsidieerd.

De voorwaarden voor het verlenen van subsidies van Anah

Om deze financiering te verkrijgen, moeten verhuurders aan de volgende voorwaarden voldoen: - Het bezitten van een huis dat ten minste 15 jaar is voltooid. - Voer zwaar werk uit of verbetering van de behuizing door vooraf door de gebruiker een degradatie van het elektriciteitsnet of onhygiënische behuizing en / of behuizing te hebben opgevuld. - Behaal, na het werk, een minimumniveau van energie-efficiëntie E (en zelfs D voor Grenoble Alpes Métropole). - Onderteken met Anah een conventie huur gecontroleerd (intermediair, sociaal of zeer sociaal) voor een minimale periode van 9 jaar (en tot 15 jaar in sommige gevallen voor Grenoble Alpes Métropole). - Verbintenis tot huisvesting die de kenmerken van fatsoen respecteert die door de wet worden bepaald. - Te verhuren aan natuurlijke personen als hoofdverblijf. - Respecteer huurplafonds en huur aan huishoudens met bescheiden middelen.

Belastingaftrek bovendien

Naast werksubsidies, zullen verhuurders profiteren van een belastingaftrek op hun bruto-inkomen: 30% voor een tussentijdse huurovereenkomst, 60% voor een sociale of zeer sociale huurovereenkomst. Een raster van plafonds met huurprijzen op het hele grondgebied zou binnenkort beschikbaar moeten zijn op de website van Anah.

Conventie zonder werk

Als een verhuurder geen werk in zijn woning wenst uit te voeren of als het te verrichten werk niet binnen de werkingssfeer van de werkhulp valt, kan hij desondanks een overeenkomst aangaan met een minimumduur van 6 jaar. Vervolgens engageert het zich om huurders te huren onder voorwaarden van middelen en gehuurde huurniveaus die identiek zijn aan die van de conventie met werken. In ruil ontvangen huiseigenaren een belastingaftrek van 30% of 60% op hun bruto-inkomen uit vermogen.

De Loca ++-bonus voor Grenoble Alpes Métropole

Om een ​​meer betaalbaar verhuuraanbod te ontwikkelen in het privépark, bieden Grenoble Alpes Métropole en haar partners Loca ++, een op de burger gebaseerde financiële stimulans en een persoonlijk assistentiesysteem. De eigenaar kan, onder bepaalde voorwaarden, dus profiteren van een premie van 5.300 tot 6.100 € per woning, afhankelijk van zijn grootte, van 60% aftrek op het inkomen onroerend goed tijdens de duur van het verdrag inzake sociale huisvesting of heel sociale, een gemakkelijke en duurzame huurgarantie en tot slot een gratis hulp bij het monteren van het bestand en een snelle betaling van de financiële hulpmiddelen.Om meer te weten te komen: anah.fr

Video:

Deel Met Je Vrienden:
Verhuurders: Anah's hulp bij het verbeteren van het huis
⇡ Boven